Megbízási díj

Az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdése szerint a felek a megbízási díjban szabadon állapodnak meg, de költségátalány alkalmazását is kiköthetik.

Ennek megfelelően még az ügy intézésének megkezdése előtt ajánlatot teszek az ügyvédi munkadíjra és a várható költségekre egyaránt.  Az ajánlat kidolgozásakor figyelembe veszem az ügyértéket, az üggyel járó várható munkaterhet és felelősséget valamint a megbízás ellátásához szükséges időráfordítást és költséget, figyelemmel a tisztesség és méltányosság elveire.